News

Tailored solutions for your business

2017-11-10 11:17:46

Optaglio míří do Cannes

Ve dnech 28. – 30. listopadu 2017 proběhne ve francouzském Cannes konference a veletrh Trustech, což je každoroční setkání expertů a manažerů zaměřené na technologie pro prokazování identity, doklady, platební řešení, ochranu proti podvodům a vše, co s tím souvisí.

Optaglio na setkání představí svoje ověřené produkty, z nichž některé jsou akceptovány jako nejpokročilejší dostupná řešení, ale nabídne i inovace z poslední doby. „Stále ještě panuje nadšení pro biometrii a iluze o možnostech výhradně elektronických řešení. Ti prozíravější si ale uvědomují, že je zapotřebí přemýšlet o celkové koncepci, nikoliv jen o technologických hračkách. A při celkovém pohledu se vždy ukáže, že uživatel potřebuje držet v ruce nějaký nezpochybnitelný důkaz o vlastní identitě, každé jiné řešení vytváří příliš vysoká rizika. K tomu rozhodně máme co říci – k zabezpečení nejrůznějších identifikačních dokumentů, architektuře ID projektů i celkovým trendům. Vítáme proto příležitost být u toho,“ prohlásil Petr Hampl ze společnosti Optaglio. „Pro kolegy z Optaglio Labs a Optaglio Consulting Practice to bude naopak příležitost mluvit s experty odjinud a rozšířit tak svůj pohled.“

Společnost Optaglio má unikátní řešení pro ochranu polykarbonátových karet. Umožňuje také vytvářet doklady z materiálů obsahujících mikrohologramy a implementovat tak další úroveň ochrany. Očekává zájem také o řešení umožňující provádět kontrolu dokladu vůči databázi, ani by byly sítěmi přenášeny osobní údaje. Představí i novinky z poslední doby, jako např. hologramy s extrémně vysokým rozlišením, produkty zaměřené na ochranu čipů proti vyjmutí.

S experty společnosti Optaglio se můžete setkat v hale Palais na stánku 01 F 078. 

Více
2017-11-10 10:57:14

Zaostřeno na biometrické pasy

Optaglio uvedlo na trh řešení, které brání vyjmutí čipu z elektronického pasu nebo jiného podobného dokladu. Reaguje tak na rostoucí počet padělatelských útoků probíhajících právě tak, že pachatelé vloží do osobního dokumentu čip s jinými biometrickými údaji.

 

Ukládání osobních a biometrických údajů do čipu uvnitř dokladu představuje velice silný nástroj ověření totožnosti. Umožňuje nejrůznější automatizované kontroly až po letištní systémy typu e-Gates. V poslední době jsou ale čipy stále častějším terčem útoků, přestože většina výrobců aplikuje nějakou formu ochrany. „Z našich diskuzí s experty forenzních laboratoří jednoznačně vyplývá, že útoky cílící na čipy jsou stále četnější a chytřejší. Před nějakými pěti lety se padělatelé většinou snažili čip znefunkčnit a sázeli na to, že se policista při kontrole spolehne na fyzické ověření vzhledu vůči fotografii. Dnes mají k dispozici sofistikovanější technologie. Dokážou vyrobit čip s vlastními biometrickými údaji,“ k dispozici sofistikovanější technologie, dokážou vyrobit vlastní čip s biometrickými údaji,“ říká Dr. Tomáš Karenský, senior manažer vývojového centra ve společnosti Optaglio.

 Nové řešení společnosti Optaglio spočívá v tom, že čip je zakryt průhledným hologramem sestávajícím z tisíců drobných částeček. Při jakémkoliv pokusu o manipulaci se hologram rozpadne na jednotlivé částečky. „Věnovali jsme hodně energie testování různých metod vyjmutí čipu, takže dnes máme jistotu, že naše řešení je absolutně odolné,“ pokračuje Karenský. „Je ale zapotřebí zdůraznit, že podstatný je také grafický návrh hologramu. Existuje totiž riziko, že útočník nahradí původní hologram jiným s podobným vzhledem. Proto je důležité, aby bezpečnostní hologram obsahoval velmi výrazný vizuální efekt, jaký není možné napodobit jinou technologií. V tom nám poskytuje velkou výhodu, že se podařilo zvýšit rozlišení na 5 milionů DPI a že máme nové efekty, jako např. 3D animace.“

Více