Finance a účetnictví

 


  • Hlavní účetní
  • ….vytváří a aktualizuje interní účetní směrnice. Je zodpovědný za účtování všech účetních operací. Připravuje podklady pro měsíční výkazy mateřské společnosti a spolupracuje s auditory.

  • Finanční a mzdová účetní
  • … zpracovává mzdy pro zaměstnance firmy. Komunikuje se zdravotními pojišťovnami, ČSSZ a FÚ. Spolupracuje s účetním oddělením a vede agendu majetku a odpisů.