Ostatní


 • Vedoucí oddělení nákupu a logistiky
 • … plánuje zásobování a řídí oddělení nákupu a logistiky. Aktivně spolupracuje s výrobou, techniky, ekonomickým a právním oddělením. Vede jednání s klíčovými dodavateli ze zahraničí.

 • Podnikový právník
 • … právně podporuje jednotlivá oddělení firmy. Připravuje dokumentace a je zodpovědný za právní poradenství v oblasti obchodního práva.

 • Facillity manager
 • …spravuje a provádí údržbu veškerého movitého a nemovitého majetku zaměstnavatele.  Zajišťuje stavební a technický stav areálu. 

 • Koordinátor dotačních projektů
 • ….je plně zodpovědný za realizaci aktivit dle zadaného projektu. Komunikuje s poskytovatelem dotace a plně odpovídá za kvalitu dodaných služeb


 • Patentový zástupce
 • …je odpovědný za patentové rešerše. Dohlíží na patentové řízení a zastupuje společnost v právních záležitostech u patentových úřadů.

 • Řidič - pracovník údržby
 • …..zajišťuje rozvoz a svoz zaměstnanců do areálu Lochovice. Provozuje vozový park zaměstnavatele, vede evidenci vozidel. Podílí se na práci areálové údržby – sezónní činnosti, stěhování, úklid atd.

 • IT Administrator
 • .....Administrátor IT v naší společnosti odpovídá za hladký chod IT technologií. Jedná se především o správu serverů a koncových stanci + jejich periférie. Další služby potřebné k běhu dnešní společnosti (Internet, VoIP, tiskové řešení atp). Řeší problémy koncových uživatelů a další záležitosti.
 • Zpět