News

Tailored solutions for your business

2018-06-27 12:14:57

Optaglio ve světovém tisku

Několik prestižních odborných časopisů zaměřených na globální trhy publikovalo v posledních týdnech články a stanoviska konzultantů společnosti Optaglio. Česká firma tak potvrzuje své postavení leadera v oblasti znalostí a konzultačních služeb pro prokazování identity a ochranu značkového zboží před padělateli.

Magazín Securing Industry se věnuje pohledu na roli lidského faktoru při identifikaci padělků. „Lidský faktor hraje kritickou roli, pokud není proces plně automatizován,“ uvádí se v článku. „Ale vést diskuze o možnostech lidského selhání je mnohem jednodušší než vzít tuto skutečnost v úvahu při návrhu obranné strategie. Každý vlastně ví, že lidé představují slabé místo, ale nikdo nenavrhuje realistické řešení, jak to změnit.“  Článek je k přečtení zde.

Portál Security Document World zase publikoval na ústředním místě text, který se zabývá možností aplikovat na kontrolu dokladů koncept gamifikace. Jak se vysvětluje, jedná o aplikaci prvků z herního prostředí do rutinních podnikových procesů. „Gamifikace řeší starý problém jak zajistit dostatečnou koncentraci na dodržení pravidel i tam, kde se jedná o nutné rutinní činnosti.“ Takovou nudnou rutinní činností je i kontrola ochranných prvků na osobních dokladech, a je tedy namístě přemýšlet o využití gamifikace také v této oblasti. Článek je k přečtení zde.

Další práce konzultantů společnosti Optaglio najdete na  http://optaglio.cz/cs/tisk-o-nas

Více
2018-04-03 14:53:30

Optaglio na veletrzích v Dubaji, Šanghaji, Washingtonu a Londýně

Experti společnosti Optaglo se v nejbližších týdnech zúčastní několik významných setkání v různých částech světa. Ve všech případech se bude jednat o akce s účastí odborné veřejnosti a zaměřené na otázky prokazování totožnosti, obranu proti padělatelům a nové technologie v tomto oboru.

Bude se jednat o následující konference a veletrhy:

  • -     Cards and Payments the Middle East (Dubaj, 15. – 16. dubna)
  • -     INATE (Šangaj, 19. – 21. dubna)
  • -     Connect:ID (Washington, D.C., 1. – 2. května)
  • -     SDW 2018 (Londýn, 25. – 27. června)

Experti budou diskutovat o nových způsobech útoků a dalších výzvách pro odvětví, možnostech, jak jim čelit. Optaglio představí několik novinek, ale předmětem největšího zájmu nejspíš budou technologie a produkty, které se v posledních letech tak osvědčily a získaly firmě pozici respekt na světových trzích. To zahrnuje zejména:

-          Hologramy vytvářené elektronovou litografií s extrémně vysokým rozlišením pomocí vlastních matematických algoritmů vyvinutých ve společnosti Optaglio.

-          Produkty pro hladkou integraci hologramu do polykarbonátového osobního průkazu tak, aby vznikl jednolitý celek a vyjmutí hologramu bylo absolutně nemožné.

-          Mikrohologramy, tedy zrnka kovového prachu, přičemž na každém zrnku je umístěn hologram se všemi vizuálními efekty.

Tyto technologie jsou využívány ve více než 50 zemích světa a jsou respektovány jako standard špičkové protipadělatelské ochrany. 

Více