Centrum výzkumu forenzního zabezpečení

Projekt 

CENTRUM VÝZKUMU FORENZNÍHO ZABEZPEČENÍ

je spolufinancován Evropskou unií. 

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0002703. Cílem je zvýšit inovační a výzkumnou výkonnost společnosti OPTAGLIO v oblasti
forenzního zabezpečení. Navazujeme na dlouhodobý vysoce specializovaný výzkum a vývoj firmy.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0002703. Cílem je zvýšit inovační a výzkumnou výkonnost společnosti OPTAGLIO v oblastiforenzního zabezpečení. Navazujeme na dlouhodobý vysoce specializovaný výzkum a vývoj firmy.

 

 

ZPĚT